OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI

lokalizacja: ul. Żyzna, wieś Kręczki - Kaputy (ok. 3 km na północ od Ożarowa Mazowieckiego)

Działka o pow. 580 m.kw. według wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona we wsi Kręczki - Kaputy, znajduje się na terenie oznaczonym i określonym w w/w planie jako tereny ogródków działkowych w strefie ochronnej od linii energetycznej EE 220kV, do czasu kiedy nie zostanie zmieniony zapis w planie miejscowym – na wniosek zainteresowanych. Wg planu, dla podstawowego przeznaczenia ogrodów działkowych wskazana jest zabudowa w postaci małych domków o powierzchni zabudowy nie większej niż 20 m.kw., zabudowa gospodarcza oraz urządzenia budowlane, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki (krótko mówiąc można uzyskać warunki techniczne dla przyłącza wodociągowego, energetycznego i można do tego domku wybudować szambo).

Jako przeznaczenie dopuszczalne: wypoczynek, rekreacja, drobna produkcja ogrodnicza i sadownicza, drogi wewnętrzne. Obsługa komunikacyjna: od strony przyległej asfaltowej drogi lokalnej - ul. Żyzna. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta leżącego osiowo wschód-zachód i ma wymiary: bok wzdłuż drogi gminnej = 10,12m., południowy bok = 57,58m., północny bok = 58,45m., zachodni bok działki = 10,02m. W cenie działki możliwy projekt (po opłaceniu kosztów formalnych przez kupującego min. mapa, itp.) - wszystko do uzgodnienia.

tel. 606 934 769

zdjęcie działki zdjęcie działki zdjęcie działki